Přihlášení

MEDITACE NA ÚROVNĚ VĚDOMÍ

1545340615HI0DE2YCRTnrlL9CNVgV

1-denní prožitkový a sebepoznávací seminář

Povíme si o úrovních vědomí tak, jak je zpracoval David R. Hawkins, M.D., Ph.D.
Následně si v řízené meditaci všechny úrovně vědomí postupně projdeme, v těch nižších budeme mazat strachy, fobie, smutek, hněv a další. Ve vyšších úrovních si pak prožijeme stavy bezpodmínečné lásky, radosti, úplnosti, jednoty a nepopsatelný stav bytí.

Proč úrovně vědomí?

Každý člověk žije na určité úrovni vědomí. Vědomí jednotlivce odráží kvalitu prožívání života. Jedinec na nízké úrovni vědomí prožívá život smutný, apatický, či život ve strachu, kdežto jedinec na vysoké úrovni vědomí prožívá dokonalost, štěstí, radost a krásu v každém okamžiku všeho, co je jeho životem.

Prožitek nižších úrovní nám pomůže pochopit co zažívají lidé, kteří fungují v těchto rovinách. Přímý prožitek vyššího vědomí pak znamená nabytí nové zkušenosti, že život ve štěstí a harmonii existuje.
Je a stává se velkou motivací pro růst, konání a prožívání života a usnadňuje cestu, kterou člověk od pradávna prochází.

CENA: 1.700,- Kč při platbě předem  (týden před konáním akce). Později a na místě 2.000,- Kč

LEKTOR: Jana Pozlovská