Přihlášení

22.5.2016 - Dan Čépe - Speciál: Odpojení od Mysli

  • Termín: 26.05.2016 - 26.05.2016
  • Čas: 19:03 - 21:03
  • Místo konání:
  • Cena:
  • Počet přihlášených uživatelů: 0/Neomezeno
Na akci se není možné přihlásit
Placeholder image
 

Pro všechny, kteří chtějí mít v svůj svět bez závalu myšlenek a  mysl začít používat jako nástroj a nebýt jí ovládáni.

  • Osvětlíme mechanismy připojení mysli

  • Nastartujeme proces odpojování mysli

 

Něco málo o Mysli

Mysl je nehmotná bytost, která obývá naše těla a naši planetu. Lidské problémy tu jsou proto, že se s ní ztotožníme a začínáme být v odporu (vnitřně bojovat s tím, co je). Ve chvíli, kdy odpor zmizí, je po trápení.


 

LektorDaniel Čépe

 

Čas9:00 – 18:00

 

Cena: 1.800,- Kč

 

Přihlášky a registrace: Celostní zdraví