Přihlášení

OSOBNÍ KONZULTACE

3W8C2868

Během osobní konzultace vás provedu procesem uvědomění si podstaty vašieho problému, který řešíte, a následně uvolňujeme emoce s ním spojené.

Osobní konzultace jsou založené na celostním přístupu k našim trápením a vychází z toho, že základem většiny našich fyzických i psychických problémů jsou emoce, které máme uložené v sobě.

Postupnými otázkami vás citlivě vedu k nalezení emocí, které se vztahují k danému tématu/ problému a ty pak za pomoci Funkčního principu necháme projít.

Takto můžete již v průběhu konzultace vnímat zlepšení v prožívání, vaše trápení zmizí nebo se výrazně zmenší a máte možnost i pochopit základ, proč jste danou situaci prožili.

Příklad oblastí, na kterých můžeme společně pracovat:

Můžeme vaše problémy řešit jen na verbální úrovni - tedy tak, že vás provedu procesem uvědomění a propuštění příslušných emocí na principu koučování s využitím Funkčního principu (vědomé uvolnění emocí, které jsou příčinou vašeho problému).

S vašim souhlasem pak mohu využít i další techniky: MASÁŽE, BIODYNAMIKA - TERAPEUTICKÁ PRÁCE S DOTEKEM, KVATNOVÉ TECHNIKY a PRÁCE S ENERGIÍ.

Tento způsob práce je vhodný i pro dětské klienty zhruba od 8 let. Obecně u dětí je pak dobré vždy pracovat i s rodiči tak, aby si i oni vyřešili svá hlavní témata., kterými své děti naprosto přirozeně ovlivňují.

CENA KONZULTACE:
Plná konzultace: 1.500,- Kč/ konzultaci (běžný délka cca 2 hodiny)
Zkrácená konzultace do 60 min. = 1.000,- Kč/ konzultaci

Při pravidelné spolupráci:
Nákup 10 konzultací s platbou předem získáváte navíc 2 konzultace ve stejné délce zdarma
Při platbě za jednotlivé konzultace průběžně je každá 11. konzultace ve stejné délce zdarma


Při prvním setkání máme cca 30 minut na to, abychom si vzájemně vyjasnili vaše potřeby a co vám mohu nabídnout. Po této čáati se teprve rozhodujete, jestli chcete konzultaci absolvovat nebo ne. Pokud se rozhodnete, že to není vaše cesta, můžete odejít a nic nehradíte.

Řešíte zásadní problém ve svém životě a jste zároveň v problematické nebo tíživé situaci a zároveň odhodlaní provést změnu ve svém životě? Ozvěte se a určitě najdeme způsob, jak si můžete ttuto pomoc dovolit.

 

LEKTOR: Jana Pozlovská

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ:   e-mail: jana@soham.center, telefon: 602 731 021

PLATBA JE MOŽNÁ:

předem převodem na účet:

2700445157/ 2010 (Fio banka)  Jako variabilní symbol uveďte datum akce nebo konzultace ve formátu RRMMDD  (např. 3.12.2015: VS= 151203) a do poznámky uveďte své jméno.

na místě
v hotovosti, kartou nebo dárkovými poukazy SO'HAM