Přihlášení

BRÝLE? - ODKLÁDÁM!

1544042779umTzGbjkO2ib5J0nacXE

Praktický prožitkový seminář, na kterém se dozvíte a také si vyzkoušíte, co vaše oči potřebují k tomu, aby mohly přirozeně a jasně vidět.

Všechny alternativní metody zlepšení zraku, ke kterým jsem se v době svého hledání, kdy jsem řešila svůj vlastní problém s brýlemi,  dostala, vycházejí ze stejného principu – vady zaostření souvisí s prací našich očních svalů a ty fungují úplně stejně, jako ostatní svaly našeho těla –

pokud se nepoužívají, ochabují a ztrácejí svoji funkci. Pokud jsou v napětí, nefungují správně, tedy zůstavají “zaseknuté” v nevhodné poloze a zhoršují nám funkci nejen příslušné části těla, která je využívá, ale mohou zapříčinit i další fyzické problémy – v případě očí jsou to např. i průvodní bolesti hlavy.

Na funkčnost našich očí (stejně jako na jiné části našeho těla) má zcela jistě i náš současný způsob života: dlouhé hodiny u počítače, u televize, umělé osvětlení, kdy nehnutě hledíme dlouho do jednoho bodu, bez mrkání, bez průběžného přenášení pohledu jinam a tedy bez „cvičení“ našich očí. Tím máme oční svaly v neustálem napětí a přestávají správně fungovat.

Tak si nasadíme brýle, čímž jim dáme „berličku“ a ony přestanou mít důvod pracovat, protože tato „berlička“ vlastně dělá práci za ně. A tak postupně měníme za silnější a silnější “berličky“….

Semniář “Brýle? - Odkládám” ve své komplexnosti představuje to nejlepší, co na své cestě za přirozeným a zdravým viděním, můžete získat.

Proč?

Je to jednoduché – v průběu tohoto semináře se budeme věnovat všem oblastem, které mají vliv na správné vidění. A to velice prakticky.

Zaměříme se jak na fyzickou stránku – tedy na oko a jeho okolí a na jeho řádné rozcvičení, nebo spíš lépe uvolnění. A také si ukážeme, jak naše vidění ovlivňuje to, co si ukrýváme v podvědomí a na základě čeho náš mozek selektuje a vybírá, co a jak vlastně vidíme, když se díváme. Budeme cvičit, ale i relaxovat a povídat si.

O čem tedy seminář bude?

Všechno souvisí se vším. To, co se projevuje na naší fyzické úrovni je pevně spjato s tím, co prožíváme a naším vnitřním nastavením. Podíváme se tedy na všechny tyto oblasti, aby se dostaly do rovnováhy.

  • Procvičíme si a uvolníme naši páteř a klouby

  • Ukážeme a procvičíme si základní techniky jak oči uvolnit i jak je zdravě a přirozeně protahovat

  • Budeme relaxovat, při vedených relaxacích si nastavíme náš vnitřní system na to, jaké to je vidět bez brýlí.

  • Budeme si hrát, v některých aktivitách se vrátíme do našeho dětství. Budeme se ladit na radost, uvolnění, hravost, dětskou zvídavost. Lehkost a živost. Prostě na to, co je skutečnou podstatou našeho života.

  • A budeme se věnovat i práci s našimi emocemi a pocity tak, abychom radost, pohodu a štěstí a lekhost života mohli prožívat naprosto přirozeně kdykoliv, bez ohledu na události “tam venku.”

Seminář vás sám o sobě nezbaví brýlí, ale ukáže vám cestu, jak toho s nevelkým úsilím a pravidelností dokázat v řádu několika týdnů až měsíců (v závislosti na tom, kolik dioptrií máte). A zároveň vám ukáže, jak se uvolnit nejen do vidění, ale do života vůbec.

Bude mi ctí vás touto cestou provést.

Všechna cvičení se provádí bez brýlí a očních čoček!

NAJDĚTE SI SVŮJ TERMÍN V KALENDÁŘI AKCÍ