Přihlášení

Děrované brýle

derovane-bryle-elegant

Děrované brýle

Děrované brýle doporučuji používat jako dočasnou pomůcku pro ty, kdo chtějí postupně snižovat dioptrie a jsou rozhodnutí prcovat na nácviku uvolněného vidění.
Případně pro ty, kdo nechtějí dnižovat dioptrie, ale chtějí očím při běžné práci trochu ulevit.

Děrované brýle pomáhají se zaostřením bez nutnosti optických čoček, pracují na principu tzv. tunelového vidění, tedy díky dírkám vyberou jen úzký pruh světla, který se nemusí v čočce lámat, ale dopadne rovnou na sítnici a uchová kompletní, tedy ostrou informaci.